Avantajele membrilor ACDPPR

Avantajele membrilor ACDPPR

  1. Apartenenţa la o Asociaţie profesională dedicată – în vederea legitimării către terţi – ca membri activi ai acesteia, precum şi obţinerea de recomandări la angajare/colaborare, în calitate de consilieri de dezvoltare personală şi/sau de orientare în carieră.
  2. Facilitarea – într-un cadru legal organizat – a promovării activităţii de consiliere, prin înscrierea în Tabelul membrilor activi ai ACDPPR .3.
  3. Beneficierea de acces nelimitat la resursele puse la dispoziţie de către Asociaţie (bibliotecă virtuală, documente specifice activităţii de consiliere, invitaţii la evenimente, etc)
  4. Consilierea pentru consilieri, cu posibilitatea de a primi îndrumare de calitate în activitatea profesională de la un grup de experţi în domeniu.
  5. Facilitarea formării şi a perfecţionării profesionale continue prin atelierele, cursurile şi programele educaţionale oferite de către partenerii Asociaţiei
  6. Susţinerea activităţii de consiliere a tuturor membrilor Asociaţiei (prin consiliere periodică, instruire permanentă, promovare pe site, etc)
  7. Participarea la ateliere săptămânale dedicate dezvoltării personale, cu un discount de 10% faţă de non-membrii Asociaţiei
  8. Posibilitatea de a beneficia de diferite forme de evaluare (profesională, psihologică, etc)
  9. Primirea unui flux informaţional adaptat cerinţelor de formare continuă şi dezvoltare permanentă în domeniul profesional (prin Newsletter)
  10. Informarea – la cerere – cu privire la cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a Cabinetului de Consiliere pentru dezvoltare personală sau profesională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *