Răspunsul ANC la adresa privind clarificări..

Răspunsul primit de la ANC- Autoritatea Naţională pentru Calificări la adresa ACDPPR nr.7272/01.07.2015, privind clarificări referitoare la lista cu ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale în domeniul psihologiei – în cadrul căreia a fost inclusă şi...
Read more »