Viziune/Misiune/Valori

VIZIUNE

Inițierea schimbării prin cultivarea excelenței personale și profesionale

MISIUNE

Crearea unui ambient al excelenței și inovației, în care consilierii pentru dezvoltare personală și profesională să se perfecționeze în mod continuu, pentru a fi capabili, la rândul lor, să formeze și să dezvolte generații de înaltă performanță și cu o conștiință superioară

VALORI 

 • Inovația prin crearea de noi metode și modele adaptate contextului actual
 • Excelența prin îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite
 • Integritatea prin onestitatea fată de sine și de semeni
 • Responsabilitatea prin asumarea conștientă a propriilor acțiuni
 • Respectul prin acceptarea faptului că fiecare persoană reprezintă o valoare unică
 • Eficiența  prin maximizarea impactului transformațional, la nivel social și economic
 • Optimismul prin cultivarea atitudinii pozitive, constructive fată de lume și viață
 • Curajul prin susținerea și promovarea continuă a valorilor autentice, indiferent de obstacolele care pot aparea în cale
 • Compasiunea printr-o atitudine plină de întelegere față de toți cei care se confruntă cu situații dificile, în diferitele etape ale evoluției lor
 • Dăruirea prin contribuția proprie la transformarea și evoluția societății
 • Solidaritatea  prin extinderea relațiilor de colaborare în cadrul comunității pentru a facilita cu adevarat schimbarea