Obiective

Asociația Consilierilor pentru Dezvoltare Personală și Profesională din România va intreprinde orice acțiuni, va desfășura orice activități si va folosi orice mijloace materiale, posibilități si proceduri legale pentru atingerea și realizarea următoarelor obiective:

 • recunoaşterea și promovarea la nivel naţional a profesiei de consilier pentru dezvoltare personală şi de consilier de orientare privind cariera din România
 • reprezentarea intereselor consilierilor pentru dezvoltare personală și de orientare privind cariera pe langă autorităţile care elaborează legislaţia şi reglementările din domeniul consilierii, precum și realizarea ori susținerea unor noi propuneri legislative în domeniu
 • organizarea de programe de formare în domeniul consilierii pentru dezvoltare personală și profesională, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate
 • oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul consilierii pentru dezvoltare personală și a consilierii de orientare privind cariera
 • actualizarea permanentă a informaţiilor din domeniu, la nivel european şi naţional, din punct de vedere al legislaţiei şi al reglementărilor directe
 • creşterea nivelului de profesionalizare/performanță a membrilor săi şi recunoaşterea nivelurilor profesionale
 • informarea profesională a consilierilor pentru dezvoltare personală și de orientare privind cariera prin diferite mijloace
 • elaborarea, editarea și difuzarea  de materiale didactice  specifice, în scop informativ  și de procedură, care privesc exercitarea  profesiei de consilier pentru dezvoltare personală și profesională, ce vor deveni obligatorii pentru membrii săi
 • cooperarea cu instituţii/organizații/asociații de profil din Europa şi din afara Europei, inclusiv prin afiliere
 • oferirea de consultanţă / formare tuturor instituţiilor/organizațiilor/companiilor interesate de profesia de consilier pentru dezvoltare personală și de orientare privind cariera din România
 • orice activitate / serviciu care se înscriu în spiritul obiectivelor mai sus menţionate poate fi desfăşurată de catre asociaţie

Consiliul Director